Guide för att skapa en regional allians inom området samhällsmedling

Frågan om migration är i sig gränsöverskridande. Att göra det möjligt för europeiska regioner och samhällen att framgångsrikt integrera migranter och flyktingar är en prioritet för Europeiska unionen. MCM-projektet – Migrant Community Mediators – föreslår en lösning för social integration: samhällsmedling. Detta relativt nya verktyg involverar migranter och / eller flyktingar som medlare för sina kamrater. Men MCM erkänner också att inkludering är en tvåvägsprocess där lokalsamhället och offentliga myndigheter spelar en nyckelroll. därav skapandet av denna praktiska guide för att inrätta regionala allianser för att uppmuntra mer inkluderande tillvägagångssätt.