IO1 Praktisk guide för samhällsmedlare (definitioner, kompetens, ställningstaganden)

“Harmoni mellan, eller inom, invandrargrupper och befolkningar som lever i värdländer är inte ett resultat av frånvaron av konflikter, utan av vår förmåga att hantera dem väl”.

Den här guiden är avsedd för sociokulturella yrkesverksamma som deltar i verksamhet med utflyttade personer. Den ger verktyg, metoder och reflexer för att hantera eventuella konflikter och bidra till att lösa dem. Den innehåller tematiska tekniska blad som kombinerar definitioner (förklaringar), exempel (illustrationer) och övningar (att tillämpa i praktiken).

Varje blad tar upp en dimension av samhällsmedlarens ställning som motsvarar de olika intensitetsnivåerna i en konflikt.