Praktische Gids voor de Community Mediator (Definities, competenties, houdingen)

Harmonie tussen of binnen migrantengemeenschappen en bevolkingsgroepen die in gastlanden wonen, is niet het resultaat van de afwezigheid van conflicten, maar van ons vermogen om er goed mee om te gaan“.

Deze gids is bedoeld voor sociaal-culturele professionals die betrokken zijn bij activiteiten met verbannen mensen. Het geeft tools, methoden en reflexen om met mogelijke conflicten om te gaan en bij te dragen aan de oplossing ervan. Het stelt thematische technische fiches voor die definities (uitleg), voorbeelden (illustraties) en oefeningen (om in praktijk te brengen) combineren.

Elk blad behandelt een dimensie van de positie van de gemeenschapsbemiddelaar, die overeenkomt met de verschillende niveaus van intensiteit van een conflict.